Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świetlica Środowiskowa

Przy Centrum Kultruy i Aktywnośći Lokalnej funkconuje śwetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży z różnych grup społecznych.

W programie realizowane są działania edukacyjno - wychowawcze, rozwojowo - motywacyjne, rekreacyjno - poznawcze oraz socjlne.

Dzięki zajęciom świetlicowym osiągane są cele programowe, których założeniem jest min.: poprawienie samopoczucia wychowanków, redukcja napięcia i stresu, tworzenie życzliwego otoczenia, przeciwdziałanie nudzie, poznanie możliwości twórczych i uzdolnień wychowanków, wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły oraz kształtowanie właściwych postaw społeczno- moralnych, postaw sprzyjających zdrowiu, właściwym nawykom higieny i stylu życia bez nałogów.

 

Prowadzący: Teresa Boba

2022/11 Wycieczka do Łodzi

2022/11 Wycieczka do Łodzi

2018/12 Wystawa prac plastycznych

2018/12 Wystawa prac plastycznych

2018/06 Wycieczka

2018/06 Wycieczka

2018/10 Wycieczka

2018/10 Wycieczka

2017/11 Wystawa Prac Świetlicy Środowiskowej

2017/11  Wystawa Prac Świetlicy Środowiskowej

NASZA PLACÓWKA

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny